de-tryghedsmaerke

Pas på ulovlig ejendomsformidling på feriemessen i Bella Center – flere udstillere, der formidler boliger i udlandet, må iflg. dansk lov ikke sælge og rådgive om køb af boliger i udlandet – men det blæser de højt og flot på……..

Ifølge ‘Loven om Omsætning af Fast Ejendom’ må bl.a. formidling af køb og salg af fast ejendom og anden rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom kun varetages af statsautoriserede ejendomsmæglere og advokater med særlig ret hertil. Dette gælder uanset om de pågældende ejendomme er beliggende i Danmark eller udenfor landets grænser.

Nogle af de firmaer, der fra deres stand på feriemessen formidler boliger i udlandet, er ikke hverken registrerede ejendomsmæglere eller advokater, og flere af dem har slet ikke kendskab til de krav, der skal opfyldes overfor en dansk forbruger.

Loven har til hensigt at beskytte forbrugeren. Derfor er det problematisk, at de ulovlige ‘ejendomsformidlere’ ikke overholder loven, eksempelvis ved manglende garanti-stillelse, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for boligkøberen, der både risikerer at miste mange penge og samtidig at blive bundet op på en aftale, som de har svært ved at komme ud af.

Loven gælder både for danske formidlere af fast ejendom og for udenlandske, når de er i Danmark.

Erhvervs- og Byggestyrelsen fører et offentligt register over personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmæglererhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis agter at levere ejendomsmæglerydelser her i landet. En udenlandsk mægler skal indgive anmeldelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen, før de leverer ejendomsmæglerydelser her i landet.

Dansk Ejendomsmæglerforening har på deres hjemmeside www.DE.dk mere information om boligkøb i udlandet.

Gid alle, der køber bolig i udlandet får en sikker handel og god oplevelse, så de snart kan nyde deres drømmebolig!